W związku z wprowadzonymi w całym kraju ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się i zgromadzeń przypominamy, że uroczystości zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego odbywają w obecności 5 osób – składających oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński oraz dwóch świadków. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie ma możliwości udziału w ceremonii większej ilości osób.