W związku z napływającymi od Państwa zgłoszeniami dotyczącymi nieodbierania odpadów komunalnych z terenów prywatnych posesji wyjaśniamy, że papier oraz tworzywa sztuczne odbierane są z naszych domów dwa razy w miesiącu (nie co dwa tygodnie). Zachęcamy do spoglądania w harmonogramy odbioru odpadów oraz pilnowania wskazanych w nich terminów. Uspokajamy, że w określonych w harmonogramie terminie Państwa odpady zostaną odebrane.

Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w Żaganiu od 1 kwietnia 2020 roku w formie elektronicznej dostępny jest tutaj.