Zespół Żagańskiego Pałacu Kultury stawia czoła nowym wyzwaniom i swoją pracę przenosi do sieci. Wprowadzono nowe formy upowszechniania działalności twórczej, tworząc  korytarze sieciowe umożliwiające łączność między twórcą a odbiorcą kultury, utrudnioną obecnie poprzez wprowadzenie ograniczeń, jakie wiążą się z życiem w stanie epidemii. Celem Żagańskiego Pałacu Kultury pozostaje aktywizowanie grupy odbiorców kultury poprzez udział w wydarzeniach on-line.

Zachęcamy do uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego miasta i śledzenia placówki w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/ckzagan/,  https://zpk.zagan.pl/kulturawsieci/

ŻPK przygotował na swojej stronie zakładkę „KULTURA W SIECI”, w której systematycznie będą publikowane ciekawe kulturalne propozycje on-line. Opracowano cykl ,,Gawęd Żagańskich Adama Stawczyka” w formie teatrzyku kamishibai, zapraszając do współpracy znane żagańskie osobowości. Opublikowano również wystawy on-line lokalnych artystów:

  • „8 ŚWIATA WIDZENIE” –Żagańskich Plastyków,
  • wystawę malarską Róży Hnatuśko,
  • wystawę malarską „Mój czas” Jadwigi Sawickiej,
  • wystawę fotograficzną „ Cztery Pory Roku” Barbary Buczek,
  • wystawę portretów Elwiry Pawłowicz,
  • przypomnienie wernisażu „ POCHODY MAJOWE W OBIEKTYWIE JANA MAZURA”.

Żagański Pałac Kultury przygotowuje kolejne projekty zachęcające do utrzymanie ciągłości dialogu kulturalnego z Państwem m.in.: konkursy w aplikacji TIK TOK, quizy, spacery wirtualne – wystarczy być z ŻPK on-line.

Jednostka złożyła również dwa projekty, ubiegając się o zewnętrzne środki na działalność kulturalną:

1. Pierwszy w ramach  ministerialnego programu “Kultura w sieci”, dzięki któremu staramy  się  o wsparcie finansowe  na  realizację  cyklu pięciu wirtualnych spacerów po miejscu kultury, mających na celu przybliżenie historii budowy Żagańskiego Zespołu Pałacowo-Parkowego poprzez pryzmat życiorysów osób „zalogowanych w Żaganiu” w minionych stuleciach, którzy mieszkali  w Żaganiu  lub bywali w naszym mieście, jako goście właścicieli Zamku Książęcego .

Do realizacji zadania zaprosiliśmy regionalistów oraz grupy rekonstrukcyjne od lat działające na rzecz ochrony kultury i opieki nad Dziedzictwem Narodowym. Ta niesamowita,  żywa lekcja historii może być  namiastką zachęcającą widza do osobistego odwiedzenia „naszej perełki” w późniejszym czasie. Spacery wirtualne byłyby dostępne w systemie on-line na stronie www.zpk.pl w zakładce “Kultura w sieci”, pod hasłem: “Zalogowani w Żaganiu” z możliwością pobrania poprzez linki i kody QR. Wydarzenia planowane są także  w wersji anglojęzycznej.

2. Drugi opracowany projekt został złożony w konkursie regrantingowym w programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 (w województwie lubuskim ma on nazwę „Kulturalny Tabor”). Składa się on z 5 spotkań. Wędrowny tabor dotrze do każdej dzielnicy Żagania, gdzie rozbije swój obóz i przedstawi pełna ofertę kulturalną. Celem projektu jest dostęp do pełnego spektrum twórczości artystycznej, mającej na celu znieść bariery w dostępie do niej.