MPOiRD sp. z o.o. w Żaganiu w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych prowadzi pozimowe “łatanie” dziur na drogach asfaltowych (remonterem holowanym) przy użyciu grysu bazaltowego i emulsji asfaltowej na gorąco, naprawy dróg gruntowych (obecnie ul. H. Wiernego) oraz odnowienie oznakowań poziomych dróg (miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych).