Rozpoczyna się właśnie długo oczekiwana przebudowa ulicy Ratuszowej w Żaganiu. Koszt inwestycji wyniesie 1 272 958,48 złotych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych, pozyskanych w ubiegłym roku przez władze miasta.

Prace w rejonie ulicy Ratuszowej wykonywane będą w dwóch etapach, tak aby w okresie trwania inwestycji umożliwić mieszkańcom dojazd do mieszkań znajdujących się przy ulicy. Obecnie od strony Placu Wolności istnieje możliwość wjazdu na krótki odcinek drogi przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h oraz z uwzględnieniem zakazu ruchu pojazdów ciężarowych. Nie ma możliwości przejazdu ulicą Ratuszową, jedynie zapewniono dojazd do posesji oraz dojazd do placu Klasztornego. W rejonie kościoła Wniebowzięcia NMP nie wolno parkować. Od dzisiaj obowiązuje w tym rejonie zakaz postoju. Nie wjedziemy na ulicę Ratuszową od strony Rynku.

Na obecnym etapie wyremontowany zostanie fragment ulicy o długości około 180 mb. Obecnie usuwana jest nawierzchnia z kostki granitowej. Odkryta pod nią nawierzchnia, wykonana z kamienia polnego, tzw. “kocie łby”, zostanie zbadana przez archeologów. Po zakończeniu tego etapu na ulicy Ratuszowej prace podejmie ŻWiK Sp. z o.o. Wymieniona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna. Na koniec położona zostanie nowa nawierzchnia. Równocześnie wykonane zostaną nowe chodniki po obu stronach ulicy. Prace prowadzone będą tak, aby umożliwiać pieszym poruszanie się przynajmniej jedną stroną drogi. Zakończenie prac na tym etapie pozwoli rozpocząć remont drugiego, krótszego odcinka jezdni. Planowany termin zakończenia prac to 31 lipca 2020 roku.

Cieszymy się, że w dobie koronawirusa udało się rozpocząć tę inwestycję – podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Mieszkańcy przez lata czekali na gruntowny remont Ratuszowej. Dzięki pozyskanym przez nas funduszom zmienimy centralną ulicę Żagania w wizytówkę miasta, dbając o estetykę i bezpieczeństwo. Wyremontowana zostanie nawierzchnia, chodniki, skwery zieleni, dojazdy do posesji. Proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość wobec czekających na nas w tym rejonie utrudnień.

Plany zmiany organizacji ruchu