8 maja wspólnie oddajemy hołd wszystkim poległym na frontach II wojny światowej. W tym roku również przypominamy o wartościach, za które nasi przodkowie przelewali krew. W kameralnych uroczystościach, które odbyły się dzisiaj na placu generała Maczka, kwiaty pod pomnikiem 1 Korpusu Pancernego i 1 Dywizji Pancernej złożyli przedstawiciele 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, władze miasta z burmistrzem Andrzejem Katarzyńcem oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich. Zastępca dowódcy 11LDKPanc. generał brygady Jan Wojno podziękował obecnym za pamięć, która stanowi istotę dzisiejszej rocznicy.

8 maja 1945 roku podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji sił III Rzeszy. Datę tę uznaje się za koniec II wojny światowej. Od lat stanowi ona symbol zwycięstwa, okazję do świętowania wolności oraz oddania hołdu wszystkim poległym.