Wymiana oświetlenia ulicznego w Żaganiu

Gmina Żagań o statusie miejskim zleciła opracowanie Audytu Efektywności Energetycznej Oświetlenia Ulicznego na terenie miasta. W wyniku przeprowadzonego audytu dokonano badań oświetlenia drogowego oraz ustalono aktualne klasy oświetlenia zgodnie z  obowiązującą w Polsce europejską normą. Jednocześnie wskazano obszary, gdzie celowe byłoby dokonanie modernizacji oświetlenia. Propozycja zmian zawiera opis efektu ekonomicznego dotyczącego szybkiego zwrotu poniesionych nakładów oraz skutku ekologicznego, wynikającego z redukcji zużycia energii elektrycznej i redukcji CO2. Audyt potwierdził konieczność modernizacji oświetlenia ulicznego, która przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przyniesie znaczne oszczędności. Wykonane prace zwiększą dodatkowo komfort widzenia użytkowników drogi oraz spowodują zmniejszenie emisji CO2.

Większość opraw i słupów na terenie miasta ma już ponad 30 lat i jest w złym stanie technicznym. W grudniu 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z dyrektorem firmy ENEA Oświetlenie w Zielonej Górze. Zawarto porozumienie dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Żagania, decydując o rozpoczęciu modernizacji oświetlenia w centrum miasta. Gmina Żagań o statusie miejskim w 2020 roku zabezpieczyła na ten cel kwotę 120 tysięcy złotych. W ramach zawartego porozumienia wymieniono już 13 opraw na ulicy Keplera. Zamontowano nowe oprawy typu LED firmy Philips o wartości 18 388,50 zł. Wymieniono 9 opraw typu LED firmy Philips i słupów oświetleniowych na ulicach Brackiej i Długiej (koszt zadania to 39 901 zł). 25 maja rozpocznie się wymiana i montaż 15 opraw typu LED firmy Philips na ulicy Skarbowej. Koszt zadania wyniesie 21 217,50 zł. Firma ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Zielonej Górze z własnych środków wymieni słupy oświetleniowe oraz kabel zasilający na ulicy Skarbowej.

Do końca III kwartału 2020 r na ulicy Bema zostaną wymienione 34 oprawy oświetleniowe. Koszt zadania wyniesie 40.491,60 zł. W tym przypadku firma ENEA Oświetlenie również zadeklarowała wymianę słupów na własny koszt. Obecnie trwają negocjacje dotyczące wymiany 15 opraw oświetleniowych przy ul. Sportowej oraz rozmowy dotyczące wymiany opraw, słupów oraz kabla zasilającego na parkingu przy ul. Jana III Sobieskiego.

W związku z zaplanowaną od 25 maja modernizacją oświetlenia drogowego przy ulicy Skarbowej w Żaganiu informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu w tym rejonie. Prace remontowe potrwają 14 dni.