Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu

26 maja 2020 r odbyło się kolejne spotkanie burmistrza Andrzeja Katarzyńca z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Pawłem Tonderem. Kolejny raz omawiano potrzebę budowy chodnika przy ul. Lotników Alianckich oraz możliwość współfinansowania zadania przez Gminę Żagań o statusie miejskim. Po przeanalizowaniu budżetu gminy burmistrz zaoferował wsparcie inwestycji przez gminę w kwocie 80 tysięcy złotych. 29 maja 2020 r. radni podjęli uchwałę, zabezpieczając potrzebną sumę na realizację planowanego jeszcze w tym roku zadania. Prace będzie prowadził podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego realizowanego prze Zarząd Dróg Wojewódzkich. Całość zadania została oszacowana na kwotę 373.000,00 złotych.

Ulica Lotników Alianckich to jedyna droga wyjazdowa z Żagania w kierunku Iłowej (autostrady), charakteryzująca się bardzo dużym natężeniem ruchu. Poruszają się po niej mieszkańcy sąsiedniego osiedla domków jednorodzinnych, a także dzieci uczęszczające do pobliskiej szkoły. Swoją lokalizację przy niej mają firmy budowlane oraz Muzeum Obozów Jenieckich. Podstawowym argumentem podejmowanym w trakcie rozmów burmistrza z zarządem ZDW była troska o bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Przypominamy, że w 2018 roku Gmina Żagań o statusie miejskim przekazała 11 193 złote na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296. Przekazane dofinansowanie stanowiło 54,49 % wartości zadania. W 2020 roku wykonany zostanie chodnik o łącznej długości ponad 550 metrów. Dzięki inwestycji dojdziemy chodnikiem do terenu Muzeum Obozów Jenieckich.