Członkowie Europejskiego Związku Parków Łużyckich podpisali dzisiaj w Branitz umowę partnerską na realizację polsko-niemieckiego projektu pn. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”. Projekt powstał w kooperacji między: Cottbus, Forst, Bad Muskau, gminą Altdöbern, gminą Gablenz, gminą Neschwitz, Brodami, Łęknicą, Zieloną Górą i naszym miastem. Ma on na celu intensyfikację i pogłębienie współpracy transgranicznej oraz bardziej zrównoważone pogłębienie działań związanych z ochroną dziedzictwa, tworzenie sieci kontaktów administracji parków, aktywny udział grup i podmiotów społeczeństwa ukierunkowany na zachowanie dziedzictwa, opiekę i wykorzystanie pomnikowych parków regionalnych. Dla Żagania oznacza to min. liczne działania promocyjne i edukacyjne związane z parkiem i jego pielęgnacją oraz możliwość czerpania przykładu z dobrych praktyk stosowanych u partnerów. W ramach projektu w Żagańskim parku zostaną zrealizowane inicjatywy i wydarzenia, jak chociażby warsztaty pielęgnacji parku, cross rowerowy dla młodzieży, czy seminaria popularno-naukowe, o łącznej wartości 60 516,00 Euro. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Zdjęcia: Parkverbund

Link do relacji: https://www.lausitz-tv.de/beitrag/8539/