4 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie zastępcy burmistrza Sebastiana Kuleszy oraz naczelnika wydziału oświaty Mariusza Krugłego z dyrektorami miejskich szkół. Oprócz tematów organizacyjnych zadbano o niespodziankę dla uczniów i nauczycieli żagańskich jednostek. Na ręce dyrektorów przekazano dziś laptopy, mające pomóc w pracy zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Odebrany dzisiaj sprzęt zakupiono ze środków pozyskanych w ramach programu rządowego “Zdalna Szkoła”. Urząd Miasta Żagań otrzymał na ten cel 80 tysięcy złotych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zakupiono 32 laptopy o wartości 56 993,28 zł. Pozostała kwota (czyli 23 006,72 złotych) zostanie przeznaczona na zakup kolejnych 12 komputerów, które w najbliższym czasie trafią także do żagańskich szkół podstawowych. Zakupiony sprzęt rozdzielono pomiędzy szkoły proporcjonalnie, biorąc pod uwagę liczbę dzieci i nauczycieli w każdej placówce. Te wytyczne zdecydowały, że dzisiaj dyrektorzy jednostek odebrali odpowiednio: 2 laptopy dla PSP 3, 3 laptopy dla PSP 4, po 5 komputerów dla PSP 1 i PSP 2, 7 laptopów dla PSP 5 oraz 10 dla PSP 7.