W dniu 8 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie burmistrza Andrzeja Katarzyńca z Dyrektorem Enea Oświetlenie Spółka z o.o  w Zielonej Górze Rafałem Raczyńskim oraz Starszym Specjalistą ds. Sprzedaży Rafałem Cirkoszem. Omówiono realizację prac wykonanych ze środków funduszu rozwojowego, wyodrębnionego w ramach zawartej umowy na usługi konserwacji i remontów oświetlenia drogowego w Żaganiu. Jest to fundusz wykorzystywany do realizacji drobnych rozbudów instalacji zgodnie z planem gminy.

W ramach funduszu została dotychczas wykonana modernizacja oświetlenia przy ulicach Keplera (13 opraw ledowych), Brackiej i Długiej (łącznie 9 sztuk opraw ledowych wraz z wymianą i montażem nowych słupów). Obecnie realizowane są prace przy ul. Skarbowej polegające na wymianie 15 sztuk lamp i opraw. Przy bardzo dobrej współprace z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.  zostaną wymienione słupy oraz oprawy 34 lamp przy ul. Gen. Bema oraz 15 lamp przy ul. Sportowej. Trwają również rozmowy w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. Jana III Sobieskiego.

Podczas spotkania podjęto również temat oświetlenia świątecznego w mieście. Panowie z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.  przedstawili wstępną, szeroką ofertę na przygotowanie oraz montaż ozdób świątecznych na terenie Żagania. Obie strony wyraziły zadowolenie z podjętej współpracy, której tegoroczna “wartość” wyniesie około 200 tysięcy złotych. Pieniądze te pozwolą mieszkańcom miasta poczuć się bezpiecznie na doświetlonych nowocześnie ulicach. Energooszczędne lampy zapewnią również oszczędności miastu, ponoszącemu koszty oświetlenia ulic. Warto podkreślić, iż modernizowane obecnie lampy mają ponad 30 lat i w tym okresie na terenie miasta nie podejmowano podobnych iwestycji.