Program “Wspólnie dla dziedzictwa”, ogłoszony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.
Stanowi on realizację zadania 3.2.1. „Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego” w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, przyjętego uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie “Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022” (M. P. 2019, poz. 808).
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia.

Aplikowanie odbywa się  za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).

Nabór wniosków do programu trwa do 9 lipca 2020 roku (do godz. 15.00).

UWAGA ! Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu. Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w załączonej instrukcji wypełniania wniosku 2020.

Do pobrania:
REGULAMIN PROGRAMU WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2020