W ramach zawartego porozumienia z Enea Oświetlenie w Zielonej Górze zostało zmodernizowane oświetlenie ulicy Libelta przy ogrodzeniu Pałacu Książęcego. Zamontowano 5 nowoczesnych opraw LED ze środków gminy, natomiast nowe słupy zostały sfinansowane ze środków Enea. Koszt zadania to kwota 7.072 złotych.

W najbliższym czasie zostanie zakończona modernizacja oświetlenia drogowego ulicy Skarbowej (15 słupów i opraw,  kabel zasilający), koszt zadania to 21.217 zł. W bieżącym roku zostało już zmodernizowane oświetlenie ulicy Keplera (15 opraw LED)  za kwotę 18.388 zł, Brackiej i Długiej (9 opraw Led i słupów) za kwotę 39.901 zł. Do końca III kwartału zostanie zmodernizowane oświetlenie ulicy Sportowej (15 opraw Led  i słupów) za kwotę 18.450 zł oraz ul. Bema ( 34 opraw LED i słupów) za kwotę 40.491 zł. Przy modernizacji oświetlenia ulic Sportowej i Bema miasto pokrywa koszty opraw Led, natomiast koszty wymiany słupów pokrywa Enea. Ponadto do końca roku zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia drogowego parkingu przy ul. Jana II Sobieskiego ( 8 opraw LED, słupów oraz kabel zasilający) za kwotę 51.660 zł. W roku 2020 na modernizację oświetlenia drogowego zostanie przeznaczone prawie 200.000 zł.