Trwają trzy inwestycje drogowe w Żaganiu. Dwie z nich prowadzone są dzięki dofinansowaniu w wysokości 60% wartości projektu. Pieniądze na ten cel władze miasta pozyskały z puli Funduszu Dróg Samorządowych. Dwa wnioski dotyczące remontu ulicy Żarskiej i ulicy Ratuszowej złożone zostały przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca 12 kwietnia 2019 roku. Na ulicy Żarskiej dobiegają obecnie końca prace rozbiórkowe. Na odcinku od ronda do pierwszego obiektu mostowego wykonano już kanalizację deszczową, położono krawężniki i obrzeża, rozpoczęto prace polegające na stabilizacji podłoża. Prowadzone są prace brukarskie. Na odcinku pomiędzy obiektami mostowymi rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej, ustalono słupy i  oprawy oświetleniowe. Wykonawca oczekuje dostawy (czas oczekiwania około 6-8 tygodni) tych elementów.

Całkowita wartość zadania – 2 758 708 złotych, w tym dofinansowanie – 1 655 225 zł.

Na ulicy Ratuszowej trwają prace brukarskie pierwszego etapu zadania. Po zaakceptowaniu rodzaju kostki przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków trwa układanie chodników po stronie prawej (patrząc od Rynku). Na całej długości pierwszego odcinka zostały ułożone krawężniki i obrzeża oraz wykonano stabilizację gruntu. Prace w obrębie kanalizacji deszczowej pierwszego odcinka są na ukończeniu.

Koszt inwestycji wyniesie 1 146 744 złote, w tym dofinansowanie 648 928 złotych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych, pozyskanych w ubiegłym roku przez władze miasta.

Film za zgodą strony “Patrząc z góry”