Komunikat

9 lipca 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec wydał zarządzenie nr 181/2020, na mocy którego przedłużono do końca września niepobieranie opłat z tytułu najmu lokali niemieszkalnych stanowiących własność miasta. Zwolnienie z opłat przedłużono również w zakresie dzierżawy gruntów miejskich, z tytułu reklam na gruntach i budynkach miejskich, dzierżawy gruntu na ekspozycję towaru, pod ogródki gastronomiczne, na potrzeby zaplecza budowy. Zwolnienie to skierowane jest do żagańskich przedsiębiorców i stanowi przedłużenie oferty zawartej w pakiecie pomocy. Szczególnie ważną zmianą jest ułatwienie wynikające z nowego zarządzenia – podmioty ubiegające się o zwolnienie ze wskazanych opłat nie muszą już składać oświadczeń o spadku przychodów.