Komunikat

Informujemy, że 11 sierpnia 2020 roku uprzątniętych zostanie z terenu miasta 11 pojemników na odzież stanowiących własność Fundacji Pomocy Dzieciom “Radość Serca” z siedzibą w Zielonej Górze. Pojemniki te znajdują się m.in. przy ulicy Libelta, Parkowej, Szprotawskiej, Szkolnej, Sosnowej, Kochanowskiego i Jarzębinowej. 1 czerwca wezwano właściciela kontenerów do ich uprzątnięcia oraz wykazania tytułu prawnego do korzystania z gruntu miejskiego. Z powodu braku reakcji podjęto decyzję o ich usunięciu na koszt właściciela. Fundacja obciążona zostanie również kosztami uprzątnięcia terenu, transportu pojemników oraz ich zabezpieczenia (magazynowania pojemników). Fundacja wezwana zostanie również do zapłaty należności z tytułu dzierżawy gruntu.