Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia 2020 roku. Cały czas można złożyć wniosek online za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie dwudziestego roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 roku!

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Od 1 sierpnia wnioski o świadczenie 300+  można pobierać i  składać w Wydziale Świadczeń Społecznych mieszczącym się w Żagańskim Pałacu Kultury ul. Szprotawska 4 pok. 134.

Jednocześnie przypominam, że osoby, które otrzymały 500+ w 2019 roku, nie składają w 2020 roku nowych wniosków!

Kolejne terminy składania wniosków o 500+ dla pobierających już świadczenie:

  • od 1 lutego 2021 (drogą elektroniczną),
  • od 1 marca 2021 (drogą tradycyjną).