Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonych 5 i 6 sierpnia 2020 roku postępowań przetargowych wyłoniono nabywców kolejnych nieruchomości. Uzyskana kwota to 622 706 złotych netto.

W ramach jednego z przetargów nabywcę znalazła nieruchomość gruntowa, o powierzchni 0,8071 ha, położona przy ul. Chrobrego w Żaganiu (teren inwestycyjny w strefie przemysłowej Würtha). Jest to pierwsza od wielu lat nieruchomość sprzedana w tej lokalizacji.

Warto w tym miejscu nadmienić, że miasto podejmuje działania mające na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności terenów przemysłowych dla potencjalnych inwestorów. Z puli środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych prawie 1 400 000 złotych przeznaczonych zostanie na budowę drogi dojazdowej na Strefę Würtha oraz uzbrojenie działek, które są tam usytuowane. Podjęto również działania w kierunku zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a co za tym idzie zwiększenia dopuszczalnej wysokości budynków do co najmniej 30 metrów. Pozwoli to na dotarcie do szerszego grona potencjalnych nabywców nieruchomości położonych w strefie.

Oprócz nieruchomości położonej w strefie przemysłowej Würtha, nabywców znalazły również dwie nieruchomości zlokalizowane przy ulicach Bolesławieckiej oraz Kolejowej (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne), dwie kolejne w rejonie ul. Keplera (docelowo zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna). Wyłoniono również nabywcę lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej.