Informujemy, że w poniedziałek przekazano zlecenie naprawy oświetlenia drogowego na ulicy Żelaznej. Wczoraj usuwana była usterka. Dzisiaj ponownie sprawdzone zostaną linie napowietrzne w mieście, które w trakcie wieczornej wichury zostały uszkodzone. Taka sytuacja ma miejsce na ulicy Konopnickiej, na której operator wykona dzisiaj zlecone naprawy. Oświetlenie ulicy Żelaznej wymaga wymiany. Modernizacja lamp planowana jest jeszcze w tym roku.

Przypominamy, że awarie oświetlenia można zgłaszać telefonicznie do Urzędu Miasta Żagań – 684771019. Państwa zgłoszenia są bezzwłocznie przekazywane Operatorowi.

W celu wyeliminowania obecnie występujących problemów ze zbyt późnym lub zbyt wczesnym włączaniem lub wyłączaniem oświetlenia ulicznego, zamierzamy zamontować system sterowania oświetleniem ulicznym, czyli montaż sterowników cyfrowych, które będą służyły do załączania, wyłączania oraz monitorowania pracy infrastruktury oświetleniowej w Żaganiu – sterowanie odbywać się będzie zdalnie za pomocą strony internetowej.

Wszystkie awarie będą wówczas automatycznie zgłaszane do operatora. Burmistrz Andrzej Katarzyniec planuje w przyszłym roku zabezpieczyć na ten cel około 100 tysięcy złotych. Pozwoli to na zakup 55 sterowników i stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania oświetleniem drogowym w Żaganiu. Zadanie to poprzedza wymiana lamp w całym mieście. W tym roku przeznaczono na ten cel 200 tysięcy złotych.