W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020, które wystartowały 24 sierpnia 2020 r. został ogłoszony konkurs “Bliżej niż myślisz”. Konkurs polega na przesłaniu krótkiego, amatorskiego filmu  pokazującego zmiany, jakie zaszły w najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie filmu, w formacie mp4 o maksymalnej wielkości 100 MB poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej. Ponadto wypełniony i podpisany przez uczestnika formularz w formie skanu należy przesłać na adres e-mail organizatora: dniotwarte@mfipr.gov.pl. Jeden autor może wysłać maksymalnie jeden film.

Etap Zgłoszeniowy: do 10 września 2020 roku
Etap Głosowania: od 15 września 2020 roku do 23 września  2020 roku
Wyniki Etapu Głosowania zostaną podane na stronie www.dniotwarte.eu do 27 września 2020 roku.

Na zwycięzców czekają następujące nagrody finansowe :
1) Nagroda Główna w wysokości: 5 tys. zł netto.
2) Nagrody za zajęcie II i III miejsca w wysokości:
a) 3 tys. zł netto dla laureata II miejsca,
b) 2 tys. zł netto dla laureata III miejsca.

Regulamin Konkursu
Wzór Formularza Zgłoszeniowego
Oświadczenie do odbioru nagrody