3 września 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZZO Sp. z o.o. w Marszowie. Jednym z punktów porządku obrad była prezentacja projektu schroniska dla zwierząt ze wskazaniem źródeł jego finansowania, o które wnosił w trakcie ostatniego spotkania burmistrz Andrzej Katarzyniec.

Przedstawiona przez zarząd koncepcja zakłada budowę kompletnego schroniska – kompleksu budynków, infrastruktury technicznej oraz techniczno-użytkowej. Schronisko będzie przyjmować i zabezpieczać oraz przygotowywać do adopcji bezpańskie i bezdomne zwierzęta z terenów gmin będących udziałowcami zakładu. Podstawowa opieka weterynaryjna zabezpieczona będzie na terenie jednostki. Zaprezentowana koncepcja zakłada utworzenie schroniska na działce o wielkości 18 000 m². Oprócz budowy boksów dla psów zaplanowano utworzenie sześciu wybiegów oraz boksy dla kotów. Szacunkowy koszt budowy schroniska wyniesie 1 192 000 złotych. Łączną wartość udziałów wniesioną przez poszczególnych właścicieli określona proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce. W przypadku Żagania będzie to kwota 270 tysięcy złotych. W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowane zostaną środki na podwyższenie kapitału ZZO sp. z o.o. w Marszowie w kwocie 270 000 zł, dzięki czemu miasto stanie się współwłaścicielem schroniska dla zwierząt.

Przedstawiona koncepcja jest kolejnym działaniem przybliżającym nas do utworzenia wspólnego schroniska dla psów i kotów – podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Podjęte przeze mnie na początku 2019 roku działania przynoszą realne skutki.

Przypominamy, że Gmina Żagań o statusie miejskim na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w żarskim schronisku przeznacza około 50 tysięcy rocznie. Na przyszły rok zapowiedziano już jednak podwyżkę stawek, które wzrosną dwukrotnie.