11 września do Żagania przyjechał Paweł Lisiak – Łowczy Krajowy PZŁ oraz Jacek Banaszek, Łowczy Okręgowy. Na spotkaniu z burmistrzem Andrzejem Katarzyńcem oraz starostą Henrykiem Janowiczem rozmawiano między innymi o obecności dzików na terenach miejskich oraz prawnych możliwościach rozwiązania tej sytuacji. Każde z miast boryka się obecnie z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny zabudowane. Jak podkreślali goście, zwierzęta zapraszamy sami, rozrzucając odpady wokół śmietników. Rozmawiano również o utrudnieniach i niebezpieczeństwach, jakie obecność zwierzyny niesie ze sobą dla ruchu pojazdów w miastach i na obwodnicach. Pan Paweł Lisiak podkreślił, że działalność Polskiego Związku Łowieckiego ma na celu troskę o równowagę gatunków żyjących w polskich lasach. Łowczy krajowy podziękował za współpracę miasta z kołami łowieckimi i owoce tej współpracy, którymi są zarówno Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej, jak i aranżacja holu Turkusowego Pałacu Książęcego. Przekazane przez koła trofea, obrazy, ceramika sprawiają, iż miejsce to odzyskało swój historyczny charakter. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zachęcał do współpracy przy odnowieniu kaplicy myśliwskiej w pałacu. Podziękował również za dotychczasowe zaangażowanie Justynie Góreckiej oraz Jarosławowi Karwańskiemu, którzy bezpośrednio przygotowują łowy w żagańskim parku, każdego roku rozbudowując ofertę wystawców oraz liczbę stoisk, przybliżających kulturę i tradycję łowiecką mieszkańcom całego regionu.