16 września 2020 roku do magistratu przybyli płk Daniel Janowski, dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz kpt. Ewa Igiel, zastępca kierownika Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Krzywańcu, aby zaprosić burmistrza Andrzeja Katarzyńca na otwarcie drugiej już wystawy prac malarskich wykonanych przez osoby osadzone jednostce. Wydarzenie to rozpocznie się 6 października o godzinie 17.00 w Pałacu Książęcym. Wernisaż i aukcja odbędą się pod patronatem Burmistrza Miasta Żagań. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu resocjalizacji „Okno na świat” – arteterapia malarstwem, czyli twórcza resocjalizacja. W tym roku otwarcie wystawy połączone zostanie ponownie z aukcją charytatywną. Środki uzyskane ze sprzedaży obrazów przekazane zostaną na rzecz Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach. Program twórczej resocjalizacji, opracowany przez Panią Ewę Igiel, realizowany jest w ZK Krzywaniec od 2009 roku. Na przestrzeni blisko 11 lat, podczas profesjonalnych warsztatów prowadzonych przez artystów, powstało wiele ciekawych prac malarskich, które będzie można obejrzeć i zakupić podczas wystawy w Żaganiu.

Pułkownik Daniel Janowski podkreślił, że przygotowywana wystawa oraz aukcja stanowią tylko jeden z elementów prowadzonej w zakładzie resocjalizacji – procesu rozumianego jako “dawanie szansy do zmiany”. W Krzywańcu szansę taką otrzymują osadzeni również poprzez pracę (w istniejącym na terenie jednostki zakładzie stolarsko-tapicerskim). Zatrudnienie znajduje w nim około 150 osób. W pierwszej kolejności do pracy kierowani są skazani posiadający zobowiązania alimentacyjne oraz inne zajęcia, w tym komornicze. Pobyt w zakładzie karnym stanowi dla nich okazję do spłaty zobowiązań. Kolejną formą resocjalizacji są zajęcia plastyczne i teatralne. Owoce twórczej resocjalizacji można będzie zobaczyć już 6 października w żagańskim pałacu.