Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu  zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego w tut. OPS.

Wymagane wykształcenie na stanowisko pracownika socjalnego

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej     wymienionych warunków:

  • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna tj. studia wyższe I stopnia (licencjackie o kierunku praca socjalna albo studia wyższe II stopnia (uzupełniające magisterskie) o kierunku praca socjalna,

Ponadto pracownikiem socjalnym może być osoba, która do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków

  1. pedagogika,
  2. pedagogika socjalna,
  3. politologia,
  4. polityka społeczna,
  5. psychologia,
  6. socjologia,
  7. nauki o rodzinie

Uwaga:  dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 01 października 2008r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013r.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW  do 15.10.2020r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 68 478 22 95.

 

Tekst: Piotr Puchalski