15 września 2020 r. w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego w Żaganiu odbyło się spotkanie partnerów – członków Europejskiego Związku Parków Łużyckich, w ramach projektu: „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”.

Zebranych gości przywitał Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec, życząc partnerom owocnych obrad. Wśród uczestników spotkania nie zabrakło przedstawicieli Euroregionu oraz samorządów z Polski i Niemiec.

W trakcie wydarzenia omawiano kwestie związane z realizacją projektu. Była to również doskonała okazja do przedstawienia aktualnych działań podejmowanych na terenie  poszczególnych obiektów pałacowo-parkowych.

Koordynator EZPŁ, Gert Streidt, przekazał informacje na temat aktualnych planów dot. kultury i turystyki w połączeniu ze zmianami strukturalnymi na terenie Łużyc oraz opowiedział o perspektywach dla Związku Parków. Natomiast Carsten Jacob, dyrektor niemieckiego biura Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Guben, zaprezentował perspektywy Związku Parków z punktu widzenia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Na zakończenie zaproszeni goście udali się na spacer po Pałacu Książęcym w Żaganiu i okalającym go parku.

 

Europejski Związek Parków Łużyckich został założony 16 listopada 2010 roku w Brodach. Związek  pierwotnie zrzeszał parki pücklerowskie w Cottbus-Branitz, Bad Muskau/Łęknicy, Fost (Lausitz) oraz Park Przypałacowy w Brodach. W 2018 r. do EZPŁ dołączyły kolejne parki, w tym Park Pałacowy w Żaganiu. Celem partnerstwa jest dbałość o wspólne dziedzictwo kulturowo-historyczne polsko-niemieckich zespołów parkowych po obu stronach Nysy Łużyckiej. Działalność Związku koncentruje się na uatrakcyjnieniu oraz promocji polskich i niemieckich założeń parkowych, z korzyścią dla mieszkańców obszaru wsparcia oraz turystów.

Głównym celem realizowanego wspólnie projektu „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021” jest intensyfikacja i pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami oraz administracjami parków w EZPŁ, trwałe propagowanie działań konserwatorskich wśród mieszkańców obszaru wsparcia, zintensyfikowanie współpracy sieciowej administracji parków, aktywna partycypacja grup i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego mieszkańców w zachowaniu, konserwacji i zgodnym z wymogami konserwatorskimi wykorzystaniu obiektów parkowych. Ważnymi wynikami projektu będą wymiana partnerstwa wolontariuszy, min. dzięki polsko-niemieckim seminariom parkowym, Szkole Letniej dla młodych specjalistów, warsztatów z udziałem zawodowych i społecznych konserwatorów zabytków.

W ramach projektu, którego okres realizacji przypada na lata 2019-2022, w Żaganiu zostaną zrealizowane takie działania jak:
– cross rowerowy dla młodzieży,
– seminarium pn. „Salon Europejski”,
– warsztaty pielęgnacji parku we współpracy z miastem Forst/ Lausitz.

Pierwsze z zaplanowanych w projekcie zadań zostało już zrealizowane. 13 grudnia 2019 roku odbył się żagański “Salon Europejski”. Tematyką sympozjum były ochrona i wspieranie dziedzictwa kulturowego. Zadanie to przybrało formę wykładów i rozmów na temat historii oraz współczesnych sposobów rozwoju parków pałacowych znajdujących się w miastach należących do Europejskiego Związku Parków Łużyckich. W roli prelegentów wystąpili:
–  Bartosz Idryjan, Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, który przedstawił historię zmian w sztuce ogrodowej w Europie oraz wpływy angielskiej sztuki ogrodowej na założenia parkowe w Polsce i w Niemczech, przybliżając równocześnie sylwetki najważniejszych architektów ogrodowych XVIII i XIX wieku.
– Stefan Palm z Forstu, który zaprezentował historię Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego w Forst (Lausitz) oraz pomysły na jego współczesny rozwój i promocję.
– Halina Dobrakowska, która zaprezentowała historię żagańskiego parku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jego rozkwitu.