Burmistrz Miasta Żagań ogłasza drugi przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim, położonych przy ul. Piłsudskiego, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

– 3961/1, o pow. 2878 m2 – 22.10.2020 r., godzina przetargu: 10.00, cena wywoławcza 320.000,00 zł, wadium 32.000,00 zł,
– 3961/2, o pow. 3364 m2 – 22.10.2020 r., godzina przetargu: 10.30, cena wywoławcza 370.000,00 zł, wadium 37.000,00 zł,
– 3961/3, o pow. 1451 m2 – 22.10.2020 r., godzina przetargu: 11.00, cena wywoławcza 160.000,00 zł, wadium 16.000,00 zł,

Nieruchomości położone są przy ul. Piłsudskiego w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, z bezpośrednim dostępem z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Kształt terenu jest regularny. Nieruchomości posiadają możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia i znajdują się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. Oznaczone są symbolem 46-U dopuszczającym zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne oraz hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Przetargi odbędą się 22.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 16.10.2020 r.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 08, lub na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu numer 2 na sprzedaż wyznaczono nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 2112/8, o powierzchni 1499 m2 stanowiącą własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Nieruchomość położona jest przy ul. Węglowej w Żaganiu, posiada dostęp do sieci uzbrojenia – wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej. Dojazd do nieruchomości jest dobry – drogą o nawierzchni bitumicznej ul. Węglową oraz bezpośrednio na teren działki drogą gruntową. Powierzchnia terenu jest płaska, porośnięta drzewami i krzewami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem 13 MN – obszar budownictwa jednorodzinnego, w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. Przetarg odbędzie się 22.10.2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 pokój nr 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 115.000,00 zł, wadium w wysokości 11.500,00 zł należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16.10.2020 r.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 08, lub na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.