30 września 2020 roku prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron wspólnie z wiceprezesem PZPN Cezarym Kuleszą spotkał się w żagańskim Pałacu Książęcym z mediami. Gospodarz miasta burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował działaczom za przyjazd do Żagania i wsparcie naszych drużyn piłkarskich. Moim marzeniem jest budowa boiska treningowego i wsparcie w ten sposób działających w mieście klubów – poinformował na spotkaniu gospodarz miasta. – Realizacja zadania wymaga jednak pozytywnej opinii PZPN, która ułatwia pozyskanie funduszy na ten cel. Liczymy na współpracę w tym zakresie.

Obecny na konferencji prezes Robert Skowron potwierdził rekomendację żagańskiego projektu przez Związek. Cezary Kulesza, wiceprezes PZPN podkreślił równocześnie, że rozwój profesjonalnej piłki nożnej musi polegać na działaniu dwutorowym – trosce o infrastrukturę sportową oraz o zawodników. Historia lubuskiej piłki nożnej pokazuje, że posiadamy potencjał, którego jednak nie jesteśmy w stanie “zatrzymać”. Wsparcie merytoryczne przekazane przez PZPN lubuskim klubom może pomóc odwrócić tę tendencję.