5 października 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił do sali Kryształowej żagańskich seniorów, dziękując najbardziej aktywnym w swoich środowiskach za pracę na rzecz miasta i reprezentowanych stowarzyszeń. Uroczystość rozpoczęło wręczenie nominacji do Powiatowej Rady Seniorów – organu doradczego starosty żagańskiego Henryka Janowicza.

W tym roku za wkład wniesiony w rozwój naszej małej ojczyzny oraz działania na rzecz Żagania i wszystkich żagańskich seniorów burmistrz Andrzej Katarzyniec wyróżnił:

 • ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 1. Piotr Gubernator – Prezes
 2. Danuta Pawlina
 3. Eugeniusz Jaworski
 4. Marcin Szober
 5. Kazimierz Luchowski
 • ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 1. Michał Dziuba – Prezes
 2. Henryka Cisek
 3. Alicja Korewa
 4. Kazimierz Pióro
 • z Polskiego Związku Sybiraków
 1. Władysława Wojciechowska
 2. Edward Kabała
 3. Teresa Grzymała
 4. Józef Bernad
 5. Leon Piekałkiewicz
 • jako opiekun i przewodnik żagańskich Seniorów wyróżniony został  Jan Mazur – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żaganiu

 

 • z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Żaganiu
 1. Aleksander Kaczorowski – Prezes
 2. Danuta Firka
 3. Władysława Stasiewicz
 4. Irena Pietraszkiewicz
 5. Jadwiga Zielińska
 6. Danuta Stolarz
 • z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 1. Stanisława Szczepanik – przewodnicząca UTW
 2. Maria Kubiak
 3. Halina Janik
 4. Wanda Ciemniak
 5. Henryka Górska
 6. Krystyna Zielińska-Gabryel
 7. Bronisława Dulnikiewicz
 8. Halina Białek
 • ze Związku Nauczycielstwa Polskiego
 1. Romana Błahuta – Prezes
 2. Lubomira Ślusarek
 3. Aurelia Gronek
 4. Maria Jusińska
 5. Teresa Mąkowska
 6. Józefa Mrożek
 • z Towarzystwa Przyjaciół Żagania
 1. Halina Dobrakowska – Prezes
 2. Anna Wołoszyn
 3. Maria Dyrkacz
 4. Maria Piątek
 5. Helena Siepietowska
 • ze Związku Inwalidów Wojennych RP
 1. Leszek Maćkowiak – Prezes
 2. Stefan Kurek
 3. Zbigniew Soroko
 •  ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 1. Mieczysław Kupczyk – Prezes
 2. Bogdan Sztuba
 3. Edward Pożerski – wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy WP
 4. Teofil Kulinowski – wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy WP
 5. Antoni Budziłło – wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy WP
 • ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 10 w Żaganiu

 Wojciech Ziółkowski – Prezes

 1. Krzysztof Cękała
 2. Romuald Zmaczyński
 3. Jacek Wojtysiak
 4. Stanisław Kowalski
 • ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3 Brygady Pancernej
 1. Stefan Kozak – Prezes
 2. Janina Fajger
 3. Jan Rzepka
 4. Zbigniew Podedworny
 5. Edward Sitnicki
 6. Krzysztof Wenzel
 • z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

 Janusz Walter – Prezes

 1. Grażyna Marciniak
 2. Gertruda Filipowicz
 • ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Pracowników Wojska  29. Pułku Czołgów Średnich
 1. Henryk Borecki – Prezes
 2. Ryszard Michalak
 3. Józef Malinowski
 4. Zbigniew Hyla
 5. Andrzej Mroczkowski
 6. Marek Kwiatkowski

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy, życząc zdrowia i siły do realizacji kolejnych pomysłów.

Foto: Jan Mazur