Ministerstwo Zdrowia przypomina o zasadach, których należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z uwagi na znaczny wzrost zachorowań przypominamy o objawach towarzyszących chorobie, zaleceniom w zakresie zapobiegania zakażeniu, postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów. Przypominamy, że od 10 października 2020 roku w całym kraju obowiązują zasady sanitarne określone dla “strefy żółtej”. Wynika z tego obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz ograniczenie zgromadzeń.