Komunikat

W związku z tym, że od soboty 10 października 2020 roku cały kraj objęty został strefą żółtą, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i potrzebę zabezpieczenia właściwego działania administracji, dostosowujemy zasady funkcjonowania naszego urzędu do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Urząd przyjmuje interesantów od godz. 9.00 do godz. 12.00. Dla Państwa bezpieczeństwa prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wizyty w urzędzie. Zachęcamy do załatwiania spraw głównie drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową i ograniczenie własnej obecności w magistracie. Na czas nieokreślony zawieszone zostają dyżury Burmistrza Miasta Żagań. W sprawach pilnych prosimy mieszkańców o kontakt telefoniczny z sekretariatem – telefon 684771050.

Wydziały Spraw Obywatelskich, Wydział Świadczeń Społecznych oraz Urząd Stanu Cywilnego, znajdujące się na parterze Pałacu Książęcego przy ulicy Szprotawskiej 4, przyjmują interesantów pojedynczo tylko w sprawach pilnych. Wszystkie wnioski nie wymagające osobistego stawiennictwa prosimy pozostawiać w punkcie podawczym budynku przy placu Słowiańskim 17.

Kasa znajdująca się w urzędzie pozostaje nadal czynna do godziny 12.00. Zachęcamy jednak do dokonywania należnych płatności elektronicznie:

 • Urząd Miasta Żagań                                                                                            Rachunek: Santander Bank Polska S.A. I O/Żagań
  66 1090 2558 0000 0006 4000 0100,

Elektroniczny kontakt z Urzędem Miasta Żagań:

Adres e-mail jednostki – info@um.zagan.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Żagań – 6581xuoheg/skrytka

Telefony kontaktowe do poszczególnych wydziałów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta Żagań – 68 477 10 50
 • Punkt Informacji –  68 477 10 10
 • Wydział  Finansowo-Budżetowy  68 477 10 14
 • Gospodarka odpadami 68 477 10 23
 • Wydział Podatków i Opłat 68 477 10 22
 • Wydział  Oświaty – 68 477 10 43
 • Wydział  Kultury, Sportu i Promocji  – 68 477 10 28
 • Wydział  Zamówień Publicznych – 68 477 10 09
 • Wydział Spraw Obywatelskich – 68 477 10 56
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – 68 477 10 39
 • Wydział Inwestycji  i Zagospodarowania Przestrzennego –  68 477 10 45
 • Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi – 68 477 10 06
 • Wydział  Świadczeń Społecznych – 68 477 10 82,
 • Dodatki mieszkaniowe – 68 477 10 80
 • Zasiłki Rodzinne – 68 477 10 81, Świadczenia 500 plus – 68 477 10 66
 • Fundusz Alimentacyjny – 68 477 10 03
 • Urząd Stanu Cywilnego – 68 477 10 64, 68 477 10 65
 • Straż Miejska – 68 477 10 70.

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.

Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej  www.urzadmiasta.zagan.pl oraz strony w mediach społecznościowych “Lubię Żagań“.