16 października 2020 roku odbyła się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań. Z uwagi na sytuację pandemiczną obrady odbywały się w formie zdalnej. Rozpoczęto sesję o godzinie 10.00, jednak z powodu problemów technicznych przewodniczący rady Adam Matwijów zdecydował o przerwie w obradach i wznowieniu posiedzenia o godzinie 15.00. Po przerwie obecni byli wszyscy radni, którzy przyjęli wszystkie z przedstawionych projektów uchwał. W piątek Rada Miasta Żagań musiała zabezpieczyć prawie 60 tysięcy złotych na potrzeby organizacji referendum. Środki na ten cel przesunięto z następujących zadań budżetu miasta:

10 000 zdjęto z bieżących remontów dróg,

31 200 z wynagrodzeń w placówkach oświatowych,

18 793 z dotacji na działalność Żagańskiego Pałacu Kultury.

W trakcie piątkowej sesji radni przyjęli również do wiadomości uchwałę w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin oraz wyrazili zgodę na przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu żagańskiej strefy przy ulicy Chrobrego. Cały materiał z posiedzenia Rady Miasta Żagań dostępny jest na kanale Urzędu Miasta Żagań:

Materiał video z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Żagań – cz. 2

Część 1 XXIII sesji RMŻ