Zastępca Burmistrza Sebastian Kulesza wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Mariuszem Krugłym odwiedzili dzisiaj Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie. Przedstawiciele Żagania spotkali się z kierownikiem placówki panią Katarzyną Krajewską i przekazali na jej ręce materiały, które będą wykorzystywane w terapii zajęciowej.

PŚDS funkcjonuje od maja 2019 roku i przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Z oferty PŚDS korzystają również mieszkańcy Żagania. Jest to placówka wsparcia dziennego, która świadczy usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji, która ma na celu min. zwiększenie sprawności manualnej.