Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zwraca się z  prośbą do osób, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 o oddawanie osocza.
Osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Jeżeli chorowałeś na COVID-19 i spełniasz kryteria podane poniżej skontaktuj się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze drogą mailową na adres osocze@rckik.zgora.pl (w wiadomości należy podać dane osobowe, numer telefonu, informację o zachorowaniu, ewentualnie załączyć wyniki badań) lub telefonicznie pod dedykowanym numerem 609 466 944.

Osocze mogą oddać osoby w wieku 18 – 65 lat po zakażeniu SARS-CoV-2 / po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji.

Ozdrowieńcy, którzy przechorowali COVID-19 i chcą oddać osocze, muszą spełnić pozostałe wymagania dotyczące kwalifikacji do oddania krwi i jej składników!

Więcej informacji na:
www.rckik.zgora.pl
www.gov.pl
www.twojakrew.pl