Miasto Żagań otrzymało dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na zakup drzew miododajnych. W ramach przyznanych środków zakupiliśmy 100 sadzonek lipy drobnolistnej z przeznaczeniem do zasadzenia w ciągu gminnych dróg publicznych. W czwartek, tj. 12 listopada 2020 r., rośliny zostały dostarczone do Żagania, a w poniedziałek rozpoczniemy wykonywanie nasadzeń.