15 listopada 2020 roku w Żaganiu zmarł wieloletni współpracownik magistratu, Pełnomocnik Burmistrza d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Leszek Maćkowiak. Co wtorek zasiadał w jednym z pokoi żagańskiego magistratu, pełniąc swój stały dyżur, planując w jego trakcie miejskie uroczystości, uzgadniając z burmistrzem ich przebieg. Dla wielu z nas pozostanie w pamięci jako aktywny prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, dbający o środowisko kombatantów, zawsze obecny na wszystkich spotkaniach dotyczących spraw każdego z tych środowisk.

Leszek Maćkowiak był zaangażowany w sprawy miasta – współpracując z żagańskim Muzeum Obozów Jenieckich czy Salą Tradycji Czarnej Dywizji pielęgnował tradycje i historię żagańskiej formacji. Zapamiętamy go przede wszystkim jako opiekuna kombatantów, znawcę i miłośnika medali i odznaczeń wojskowych oraz współorganizatora miejskich uroczystości.

Dziękujemy za lata współpracy, obecność, oddane Żaganiowi serce. Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.