12 listopada uruchomiono ogrzewalnię dla osób bezdomnych z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim. Ogrzewalnia jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu i mieści się przy ul. Rybackiej nr 39. Działa codziennie przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 18:00 do 8:00.

Ogrzewalnia udziela tymczasowego schronienia osobom, które z braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem i jego skutkami, umożliwiając interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż 18ºC. Osoby korzystające z ogrzewalni mogą liczyć na gorący napój, skorzystać z sanitariatów, z bieżącej ciepłej i zimnej wody, w razie potrzeby mogą również wymienić zniszczoną odzież.

Materiał OPS w Żaganiu