W ramach zawartej umowy z Enea Oświetlenie w Spółka z o.o w Zielonej Górze rozpoczęła modernizację oświetlenia drogowego ulicy Żelaznej w Żaganiu. Zakres prac obejmuje montaż 54 nowych opraw Led oraz wymianę 33 wysięgników. Wartość prowadzonych obecnie prac wyniesie 76.383 zł. Powyższą kwotę zapłaci miasto, natomiast firma Enea ze swoich środków wymieni 19 słupów oświetleniowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (rondo) do mostu. Prace zostaną zakończone do 31 grudnia 2020 roku. Prosimy zatem o cierpliwość i ostrożność – szczególnie w godzinach wieczornych. Znajdujące się w rejonie ulicy Żelaznej lampy nie były modernizowane od 30 lat. Mieszkańcy tych okolic zgłaszali częste awarie oświetlenia. Podjęta obecnie inwestycja poprawi znacznie bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Równocześnie przypominamy, że w ramach zawartego porozumienia z Enea Oświetlenie w Zielonej Górze w roku bieżącym zostało już zmodernizowane oświetlenie na ulicach Keplera, Brackiej – Długiej, Libelta (przy ogrodzeniu Pałacu Książęcego), ul. Skarbowej, Sportowej oraz Bema. Na modernizację oświetlenia drogowego w tym roku zostało przeznaczone prawie 280.000 zł.