Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przekazaniu 750 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla powiatu żagańskiego z przeznaczeniem dla naszwgo szpitala – urządzenia diagnostycznego niezbędnego w obecnej sytuacji epidemicznej. Koszt zakupu i montażu tomografu komputerowego szacowany jest na 1 milion 800 tysięcy złotych.

Starosta Henryk Janowicz zwrócił się do miasta z prośbą o współfinansowanie zakupu sprzętu, wnosząc o przekazanie 500 tysięcy na ten cel z budżetu Żagania, co stanowi prawie połowę potrzebnych środków. W poniedziałek 16 listopada 2020 roku z inicjatywy burmistrza Andrzeja Katarzyńca odbyło się w magistracie spotkanie władz miasta z przedstawicielami starostwa. Gospodarz miasta zadeklarował wsparcie zakupu tego niezbędnego w diagnostyce chorób płuc sprzętu. Jak podkreślił Andrzej Katarzyniec sam korzystał w trakcie swojego leczenia szpitalnego z żarskiego tomografu. Badanie okazało się niezbędne w diagnostyce COVID 19. Burmistrz zaproponował jednak, aby zakup urządzenia na potrzeby całego powiatu wsparły finansowo wszystkie samorządy, gdyż sprzęt ten będzie służył mieszkańcom całego regionu, nie tylko mieszkańcom Żagania. Starosta Henryk Janowicz zadeklarował, iż wystosuje pismo do włodarzy wszystkich gmin powiatu o przekazanie środków na zakup tomografu. Zdecydowano, że po otrzymaniu zwrotnych informacji od gmin podjęte zostaną decyzje o wysokości wspracia, jakiego udzieli miasto Żagań.

Zakup sprzętu medycznego oraz troska o żagański szpital stanowią dla władz miasta działania priorytetowe. Nigdy nie uchylaliśmy się od pomocy naszemu szpitalowi – przypomina burmistrz Andrzej Katarzyniec. – 10 kwietnia 2020 roku przekazałem na ręce komendanta szpitala płk. Artura Lipczyńskiego 1500 maseczek ochronnych. Tego samego dnia podpisaliśmy umowę, zgodnie z którą przekazaliśmy placówce 80 tysięcy złotych na zakup masek, kombinezonów, przyłbic, fartuchów, rękawic, okularów ochronnych oraz płynów do dezynfekcji. Każdego roku zwalniamy żagański  szpital z podatku od nieruchomości, co stanowi oszczędność dla jednostki w wysokości około 40 tysięcy złotych.

Na bieżąco wspieramy akcje doposażania naszego szpitala w wodę czy materiały ochronne. Wesprzemy również zakup tomografu, ale chcemy, aby ciężar jego zakupu spoczął na wszystkich gminach powiatu.