2 grudnia 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z przewodniczącym rady miasta Żagań Adamem Matwijowem oraz naczelniczką wydziału inwestycji Agnieszką Fedorowicz zaprosił przedstawicieli mediów na ulicę Ratuszową, aby w ich obecności poinformować o zakończeniu drugiej inwestycji drogowej przeprowadzonej w Żaganiu w tym roku – drugiej wykonanej dzięki 60% dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość zdobytych dla Żagania środków wyniosła 648 928,00 złotych, wartość całej inwestycji – 1 117 839,07 zł.  Nawierzchnia jezdni, w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytków, wykonana została z materiałów rozbiórkowych. W ramach inwestycji utwardzono nawierzchnię, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, ułożono i wyrównano chodniki, zagospodarowano skwery zielone, postawione nowe kosze i ławki, wykonano zjazdy oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki zebranej wcześniej, uzupełniając jedynie ubytki nowymi elementami. Termin zakończenia robót zaplanowano pierwotnie na koniec lipca jednak z uwagi na zatrzymanie prac w marcu, aneksowano termin na 30 listopada 2020 roku. Wykonawca zgłosił tego dnia gotowość do odbioru inwestycji.

Pomimo tegorocznych ograniczeń, wydłużających się badań archeologicznych oraz konieczności aneksowania terminu umowy, oddajemy ulicę Ratuszową zgodnie z ustaleniami z wykonawcą. Od poniedziałku trwają czynności odbiorowe, jednak świadomi oczekiwań mieszkańców otwieramy ulicę dla ruchu już dzisiaj – podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Cieszę się, że udało nam się wreszcie po latach przerwać złą passę i pozyskać dofinansowanie na remonty dróg w Żaganiu. Obecnie oczekujemy na rozstrzygniecie kolejnego programu, w ramach którego staramy się o środki na remont ulicy Jarzębinowej i Klonowej.

W przypadku ulicy Ratuszowej czekamy jeszcze na zakończenie badań archeologicznych, które pozwolą rozpocząć pracę na parkingu przy ulicy i zagospodarować teren. Wykonawca będzie miał na to 30 dni. Na wiosnę pojawi się również zieleń na skwerach, wzdłuż Ratuszowej. Już teraz całość jest bezpieczna dla ruchu pojazdów i pieszych. Przede wszystkim zlikwidowano niebezpieczne nierówności na drodze oraz wyrównano przejście dla pieszych od ulicy Rynek, likwidując w tym miejscu bariery w postaci wysokich krawężników dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo postawiono przy drodze nową tablicę w planem miasta.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zapowiedział również, że na początku przyszłego roku wystawiona zostanie uporządkowana już częściowo działka w centrum miasta przy ulicy Ratuszowej. Z uwagi na brak kontaktu z właścicielem ostatniego budynku działka wystawiona zostanie na sprzedaż razem ze zdewastowanym obiektem. Sprzedaż ta poprawi estetykę i atrakcyjność żagańskiego rynku.