Burmistrz Andrzej Katarzyniec przedłoży radnym, na najbliższej sesji, propozycję wykonania jeszcze w tym roku trzech inwestycji. Za kwotę 152 825 złotych burmistrz planuje budowę trzech chodników w naszym mieście – przy ulicy Dąbrowskiego, Karpińskiego oraz przy ulicy Jana III Sobieskiego. Przy Karpińskiego planujemy przebudowę chodnika po prawej stronie ulicy oraz budowę nowego po lewej, na Dąbrowskiego budowę chodnika po prawej stronie jezdni, natomiast przy Jana III Sobieskiego wyrównanie i wymianę nawierzchni istniejących chodników po prawej stronie ulicy.