Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 332/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”.

Zarządzenie, ogłoszenie o konkursie, załączniki oraz wzory oferty i sprawozdania znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie nr 332/2020

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wzór oferty

Wzór sprawozdania