Ogłoszenie

Do 31 grudnia 2020 roku Burmistrz Andrzej Katarzyniec przedłużył okres niepobierania opłat z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę wynikających z umów zawartych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą a Gminą Żagań o statusie miejskim.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 325/2020 niepobieranie opłat następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu i dotyczy opłat z tytułu:

  1. najmu lokali niemieszkalnych,
  2. najmu terenu pod stoiska handlowe na targowisku miejskim,
  3. dzierżawy gruntu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. dzierżawy gruntu jako dojście i dojazd do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  5. dzierżawy gruntu pod ekspozycję towaru,
  6. dzierżawy terenu pod ogródki gastronomiczne,
  7. dzierżawy terenu na potrzeby zaplecza budowy,
  8. ekspozycji reklam na gruntach, budowlach i budynkach.

 

Niepobieranie opłat od 1 kwietnia br. jest jednym z elementów Żagańskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nasz pakiet został wysoko oceniony w zestawieniu Gazety Wyborczej dotyczącym pakietów pomocy przedsiębiorcom oferowanych przez samorządy w województwie lubuskim.