Na początku października 2020 roku w ramach projektu pt. „Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym” (2016/22/E/HS3/00373) kierownik projektu dr Daniel Wojtucki z Instytutu Historycznego ze współpracownikami przeprowadzali tygodniowe badania wykopaliskowe na dawnym miejscu straceń w Żaganiu. Były one kontynuacją prac zrealizowanych w latach ubiegłych (2018, 2019). Ich głównym celem było rozpoznanie nawarstwień kulturowych znajdujących się na południe i południowy wschód od fundamentu szubienicy. W trakcie prac nie natrafili na kolejne pochówki skazańców, ale jedynie na warstwę związaną z rozbiórką obiektu oraz warstwy o metryce średniowiecznej. Tegoroczne badania pozwoliły na dopełnienie obrazu organizacji przestrzeni żagańskiego miejsca straceń.