W grudniu doświetlimy kolejne przejścia dla pieszych w Żaganiu. Jest gotowa dokumentacja i ruszamy z inwestycją tak, aby od nowego roku w Żaganiu było bezpieczniej. Naszemu miastu przyznano 99.015 złotych dofinansowania na profesjonalną modernizację przejść dla pieszych w czterech lokalizacjach: przy ul. Szprotawskiej, Piastowskiej, Szkolnej i przy ul. Konopnickiej. Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.

Równolegle w szkołach i przedszkolu zlokalizowanych w pobliżu inwestycji przeprowadzane są dla uczniów działania edukacyjne-prewencyjne, oczywiście z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w formie zdalnej. Uczniowie informowani są o celu realizacji tego typu inwestycji w mieście oraz zapoznają się z zasadami bezpiecznego poruszania się w okolicy i na przejściach dla pieszych.

Celem dofinansowanej z rządowego programu  inwestycji jest wzrost poczucia bezpieczeństwa pieszych i umożliwienie bezkolizyjnego korzystanie z drogowej infrastruktury miasta.