17 grudnia 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił do urzędu przedstawicieli żagańskiego WOPR-u. Na ręce Tomasza Muszyńskiego oraz Jakuba Łażewskiego przekazał deskę ratowniczą, o zakup której wnosili nasi ratownicy. Spotkanie stało się również okazją do rozmowy o przyszłości stowarzyszenia oraz możliwościach zaangażowania się naszych ratowników w przygotowanie kąpieliska na Gryżycach.