27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie, podjęte w celu przyłączenia ziem pozostających pod zaborem pruskim do Polski. Burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z przewodniczącym rady Adamem Matwijowem i wiceprzewodniczącym Piotrem Łosiem złożyli wieniec oraz zapalili znicze pod żagańskim obeliskiem upamiętniającym ofiary tego zrywu niepodległościowego. Zwycięskie powstanie zdecydowało o kształcie II Rzeczypospolitej, a Wielkopolsce przyniosło upragnioną wolność. Nie byłoby niepodległej Polski gdyby nie podjęte wówczas działania.

Tegoroczne oficjalne uroczystości zostały odwołane. Naszym obowiązkiem pozostaje jednak pamiętać i oddać hołd bohaterom tamtych walk. Historia powstańców wywarła ogromny wpływ na kształt i sytuację geopolityczną Rzeczypospolitej. Jest jednak również silnie wpleciona w historię naszego miasta. Powstańcem był m.in. Franciszek Walter, pierwszy burmistrz Żagania. Część jeńców schwytanych w trakcie prowadzonych walk umieszczona została w obozach zlokalizowanych od stycznia 1919 roku na terenie naszego miasta. W jednej z tych lokalizacji, przy ulicy Bema, znajduje się obecnie obelisk upamiętniający Powstańców Wielkopolskich.

Pod pomnikiem kwiaty złożyli również przedstawiciele koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – pani Grażyna Marciniak oraz pan Janusz Walter.