Informujemy, że Zarządzeniem nr 371/2020 Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.”.

Do realizacji zadania wybrano podmiot uprawniony, tj. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i przyznano następującą kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania: 324 998,80 zł.

Zarządzenie nr 371/2020