W trakcie realizacji badań archeologicznych przy inwestycji przebudowy ulicy Ratuszowej odkryto korony murów oraz fragmentarycznie zachowane posadzki pierzei kamienic rozebranych w okresie powojennym. Z uwagi na odkryte relikty architektury, przy kontynuacji realizacji zadania, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił ratunkowe badania archeologiczne i architektoniczne, z  koniecznością wyeksponowania piwnic. Roboty te warunkują dalsze prace przy nawierzchniach parkingu.

W części terenu przeznaczonego pod budowę parkingu zostały odkryte piwnice oraz wejścia do kolejnych pomieszczeń, które są poza obszarem wyznaczonym do badań. Prace te zakończone zostaną do 28 lutego 2021 roku, jednak z uwagi na zalecenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz postęp badań i zmiany, jakie zachodzą w trakcie procesu odkrywania murów, termin ten może zostać wydłużony. Pierwszy częściowy odbiór wykonanych prac został zaplanowany na 8 stycznia 2021 roku.

Z uwagi  na głębokie wykopy oraz na bezpieczeństwo uczestników ruchu, część jezdni została wyłączona z użytkowania.