19 stycznia 2021 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec wystosował pismo do zarządcy obiektu dworca kolejowego o pozwolenie na wykorzystanie sali wystawienniczej na potrzeby stałej wystawy o tematyce kolejowej. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Ok-1 oraz Muzeum Obozów Jenieckich chcielibyśmy zagospodarować tę przestrzeń, umieszczając w niej eksponaty poświęcone żagańskiemu kolejnictwu oraz “dworcowemu” epizodowi Wielkiej Ucieczki. Podjęcie tej inicjatywy uzależnione jest jednak od decyzji właściciela obiektu, czyli PKP. Pozytywna odpowiedź na wysłane pismo pozwoli nam zrealizować projekt i umożliwić osobom odwiedzającym Żagań poznanie historii dworca kolejowego.