Opieka dentystyczna uczniów żagańskich podstawówek

Przypominamy, że wszyscy uczniowie żagańskich szkół miejskich objęci są bezpłatną opieką stomatologiczną. Na bazie zawartego porozumienia pomiędzy gminą a lekarzem, działania z zakresu diagnostyki i leczenia prowadzi pani Jadwiga Zaborowska. Porozumienie obowiązuje do zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

Jak umówić dziecko na darmową wizytę stomatologiczną?

Należy skontaktować się wcześniej telefonicznie z lekarzem. Numer kontaktowy do gabinetu to 602758966. Dzieci przyjmowane są w godzinach pracy przychodni – od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu wizyty ze stomatologiem.